Sunday, May 14, 2006

மது - mathu

அலட்டல் இல்லாத இசை - கூட கறைய வைக்கும் கருவி அமைப்புக்கள் - குறிப்பாக "நிலவைச் சுற்றி..." பாடல்.
நிறைய சுற்றினாலும், கடைசியில் சொந்த வீடு மாதிரி இவர் இசைக்குத்தான் வர வேண்டியிருக்கிறது!!

No comments:

 
Web Analytics